ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินงานทะเบียนปีการศึกษา2565 (อ่าน 88) 26 ก.ย. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5) 30 ส.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3) 30 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ (อ่าน 262) 12 ก.ค. 65
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ห้าม "สถานศึกษา-ส่วนราชการ" หรือหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวง นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ใช้ “กัญชา-กัญชง” รวมถึงห้ามจำหน่ายด้วย (อ่าน 14) 06 ก.ค. 65
มาตราการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 (อ่าน 957) 29 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจอดรถ รับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 2361) 13 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่อธุรการ (อ่าน 2697) 23 ก.ค. 63
การดาวน์โหลดแอป NEXT SCHOOL (อ่าน 4009) 26 พ.ค. 63
คำแนะนำป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า (อ่าน 961) 02 มี.ค. 63