ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาภาคเรียน ม.3 1-2563 (อ่าน 331) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาภาคเรียน ม.2 1-2563 (อ่าน 184) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบมัธยมศึกษาภาคเรียน ม.1 1-2563 (อ่าน 318) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบประถมศึกษาภาคเรียน ป.6 1-2563 (อ่าน 330) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบประถมศึกษาภาคเรียน ป.5 1-2563 (อ่าน 442) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบประถมศึกษาภาคเรียน ป.4 1-2563 (อ่าน 341) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบประถมศึกษาภาคเรียน ป.3 1-2563 (อ่าน 339) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบประถมศึกษาภาคเรียน ป.2 1-2563 (อ่าน 390) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบประถมศึกษาภาคเรียน ป.1 1-2563 (อ่าน 388) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบอนุบาลภาคเรียน อ.3 1-2563 (อ่าน 351) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบอนุบาลภาคเรียน อ.2 1-2563 (อ่าน 335) 25 พ.ย. 63
ประกาศผลสอบอนุบาลภาคเรียน อ.1 1-2563 (อ่าน 591) 25 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจอดรถ รับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 1354) 13 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าเรียนพิเศษประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (อ่าน 2402) 21 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินงานทะเบียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3446) 23 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่อธุรการ (อ่าน 1606) 23 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียนในช่วงสถานการณ์ โควิค (อ่าน 1900) 09 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ปกครอง (อ่าน 3990) 17 มิ.ย. 63
แจ้งการเรียนพิเศษภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3122) 26 พ.ค. 63
การดาวน์โหลดแอป NEXT SCHOOL (อ่าน 3028) 26 พ.ค. 63
ชี้แจงแนวทางการดำเนินการเข้าเรียนออนไลน์ (อ่าน 3630) 26 พ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองเปลี่ยนแปลงกำหนดการและปฏิทินปฏิบัติงาน (อ่าน 1563) 22 เม.ย. 63
คำแนะนำป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า (อ่าน 353) 02 มี.ค. 63
โรงเรียนปัญญานฤมิตเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านบริการ PromptPay (อ่าน 6614) 08 มี.ค. 61