ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ส.ค. 61 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยม

10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่

26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา