สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
          
มีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

                        - ดอกบัว หมายถึง นักเรียนที่มีการเจริญเติบโตตามวัยพร้อมความดีงาม
                        - ช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง รากฐานที่เริ่มก่อขึ้นจากความกล้าหาญ เข้มแข็ง และถูกต้อง
                        - ดวงดาว หมายถึง ความสำเร็จที่กระจายอยู่ใยสังคม

          จากรากฐานความกล้าหาญ เข้มแข็งและถูกต้อง สร้างคนๆหนึ่ง ให้ประสบความสำเร็จ เป็นดาวที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า ตามจินนาการของผู้คนรอบข้างภายใต้โรงเรียนปัญญานฤมิต