ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสอบประถมศึกษาปีที่ 6(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 304) 21 มี.ค. 62
ผลสอบประถมศึกษาปีที่ 5(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 294) 21 มี.ค. 62
ผลสอบประถมศึกษาปีที่ 4(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 323) 21 มี.ค. 62
ผลสอบประถมศึกษาปีที่ 3(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 400) 21 มี.ค. 62
ผลสอบประถมศึกษาปีที่ 2(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 301) 21 มี.ค. 62
ผลสอบประถมศึกษาปีที่ 1(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 235) 21 มี.ค. 62
ผลสอบอนุบาล 3(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 317) 20 มี.ค. 62
ผลสอบอนุบาล 2(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 321) 20 มี.ค. 62
ผลสอบอนุบาล 1(ทุกห้อง) ปีการศึกษา 2/2561 (อ่าน 294) 20 มี.ค. 62
ผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 282) 20 มี.ค. 62
ผลสอบมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 230) 20 มี.ค. 62
แจ้งผู้ปกครองเรื่องค่าบริการรถรับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 350) 05 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว (อ่าน 538) 07 ก.พ. 62
ปฏิทินงานทะเบียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1160) 24 ก.ย. 61
โรงเรียนปัญญานฤมิตเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านบริการ PromptPay (อ่าน 2991) 08 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนปัญญานฤมิตขอความร่วมมือผู้ปกครอง ประตูหน้าโรงเรียนจะปิดเวลา 16.00น เปิดอีกที 17.00น (อ่าน 699) 03 ม.ค. 61