ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 304) 14 มี.ค. 61
ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 333) 14 มี.ค. 61
ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 354) 14 มี.ค. 61
ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 382) 14 มี.ค. 61
ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 348) 14 มี.ค. 61
ผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 329) 14 มี.ค. 61
ผลสอบระดับชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 308) 14 มี.ค. 61
ผลสอบระดับชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 248) 14 มี.ค. 61
ผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 ภาคเรียน 2/2560 (อ่าน 591) 14 มี.ค. 61
โรงเรียนปัญญานฤมิตเปิดรับชำระค่าธรรมเนียมผ่านบริการ PromptPay (อ่าน 399) 08 มี.ค. 61
ประกาศโรงเรียนปัญญานฤมิตขอความร่วมมือผู้ปกครอง ประตูหน้าโรงเรียนจะปิดเวลา 16.00น เปิดอีกที 17.00น (อ่าน 212) 03 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครครู ตำแหน่งครูผู้สอนระดับอนุบาล1-อนุบาล3 คลิ๊ก!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่าน 861) 16 พ.ย. 60
แจ้งการปรับจุดจอดรถในโรงเรียน (อ่าน 248) 01 พ.ย. 60
ประกาศรับสมัครครู ตำแหน่งหัวหน้าแผนกมัธยมและครูผู้สอนระดับมัธยม คลิ๊ก!! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (อ่าน 1023) 04 ก.ค. 60