คลิป VDO ประชาสัมพันธ์
ข้อปฏิบัติเรื่องการจราจรภายในโรงเรียนปัญญานฤมิต

ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติเรื่องการจราจรภายในโรงเรียนปัญญานฤมิต

yes“ ปฏิบัติตามกฎจราจร จอดรถถูกที่ ขับขี่มีวินัย
ดูแลใจเพื่อนร่วมทาง เพื่อสร้างสังคมดี ”
หากพบการทำผิดจราจร 
กรุณาเตือนกันด้วยท่าทีของกัลยาณมิตร
โรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสังคมดี ๆ ค่ะ  

โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2565,00:00   อ่าน 743 ครั้ง