ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจอดรถ รับ-ส่งนักเรียน
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจอดรถ รับ-ส่งนักเรียนของผู้ปกครอง เพื่อทราบโดยทั่วกัน
ขอให้ผูปกครองที่ประสงค์จะมา รอรับ-ส่งนักเรียน สามารจอดรถได้ในพื้นที่ของ
โรงเรียน โดยขับรถ วนในโรงเรียน เพื่อรับ-ส่งได้ในพื้นที่ อาคารอำนวยการ
บริเวณเสาธงชาติ และ จอดบริเวณ ลานจอดรถของโรงเรียน
หากประสงค์ที่จะรับประทานอาหารเท่านั้น สามารถไปจอดรถได้ที่ลานจอดรถ
ของร้านอาหาร บริษัท เอทธิค ฝั่นตรงข้ามลานจอดรถของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,09:00   อ่าน 2493 ครั้ง