ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
โรงเรียนปัญญานฤมิต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน
 
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๒. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
๓. มีงานทำ มีอาชีพ
๔. เป็นพลเมืองดี
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 223 ครั้ง