ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2565,15:07   อ่าน 160 ครั้ง