รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิง ชญานิศ ประเสริฐพงษ์ (นุ้งนิ้ง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : 4
อีเมล์ : dogand_ning@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท ประเสริฐพงษ์ ธุรกิจ 2003 จำกัด
ตำแหน่ง : เลขขานุการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 256/117ม.3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.พ. 2559,09:33 น.   หมายเลขไอพี : 110.77.249.70


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล