ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พันเอกวัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2015
ปรับปรุง 15/10/2019
สถิติผู้เข้าชม 337268
Page Views 760762
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
2 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
3 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038-116010
4 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038-170559
5 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038)241509
6 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
7 โรงเรียนบางละมุง นาเกลือ บางละมุง
8 โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ บางละมุง
9 โรงเรียน11มัธยมสาธิตพัทยา นาเกลือ บางละมุง
10 โรงเรียนวุฒิโชค นาเกลือ บางละมุง
11 โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ บางละมุง
12 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง
13 โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ บางละมุง 038-221051
14 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง
15 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง
16 โรงเรียนอนุบาลกาญจนา นาเกลือ บางละมุง
17 โรงเรียนมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
18 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ บางละมุง
19 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง บางละมุง 038241493
20 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง บางละมุง 0 3823 6610
21 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
22 โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง บางละมุง
23 โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
24 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง บางละมุง 0-3824-0870
25 โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง บางละมุง
26 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ บางละมุง
27 โรงเรียนพระประสงค์ หนองปรือ บางละมุง
28 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง 038412118
29 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง
30 โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ บางละมุง 038-412281
31 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ บางละมุง
32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง
33 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ บางละมุง
34 โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ บางละมุง
35 โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง
36 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
37 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ บางละมุง 038-429913
38 โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล บางละมุง 0899317938
39 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล บางละมุง 038-119189
40 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง 038702388
41 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง 038-343552
42 โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง
43 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ บางละมุง 038-059465
44 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ บางละมุง
45 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ บางละมุง
46 โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
47 โรงเรียนผู้รู้ (ญสส.80) ห้วยใหญ่ บางละมุง
48 โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
49 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ บางละมุง (038)237664 /084-3540672
50 โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ บางละมุง
51 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว บางละมุง
52 โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง
53 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง 0-3830-9222
54 โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง บางละมุง 0-3873-3459
55 โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง บางละมุง
56 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง บางละมุง
57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา
58 โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา ศรีราชา
59 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา ศรีราชา
60 โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา 038-494152
61 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา 038494702
62 โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา ศรีราชา
63 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038)351450
64 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ ศรีราชา
65 โรงเรียนระพีวิทยา บางพระ ศรีราชา
66 โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา บางพระ ศรีราชา
67 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บางพระ ศรีราชา 038-341026
68 โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ ศรีราชา 038-190041
69 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา 038-298018
70 โรงเรียนอนุบาลบางพระ บางพระ ศรีราชา
71 โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ ศรีราชา 087-617-9338
72 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุข บางพระ ศรีราชา
73 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ ศรีราชา
74 โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ ศรีราชา
75 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา บางพระ ศรีราชา 038-341-466
76 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ศรีราชา 038480755
77 โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง ศรีราชา 0 -3818-2099
78 โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง ศรีราชา
79 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) บึง ศรีราชา (038)480727
80 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง ศรีราชา
81 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักลูก บึง ศรีราชา 038-482507
82 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง ศรีราชา
83 โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง ศรีราชา
84 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง ศรีราชา
85 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345227
86 โรงเรียนปัญญานฤมิต บ่อวิน ศรีราชา 038-337511
87 โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ศรีราชา 038345273
88 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) บ่อวิน ศรีราชา 038345226 /082-9887375
89 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา
90 โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา ศรีราชา
91 โรงเรียนศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา
92 โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ ศรีราชา ศรีราชา
93 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา 0-3831-1133
94 โรงเรียนวรางค์ลักษณ์เนอร์สเซอรี่ ศรีราชา ศรีราชา
95 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา
96 โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ ศรีราชา
97 โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ ศรีราชา
98 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ ศรีราชา
99 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ ศรีราชา
100 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา 038-313903
101 โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา
102 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา
103 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา 038312161
104 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา
105 โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม ศรีราชา
106 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา
107 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา 08-9165-3043
108 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม ศรีราชา
109 โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม ศรีราชา
110 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม ศรีราชา
111 โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม ศรีราชา
112 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา 0-3829-0060
113 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง ศรีราชา
114 โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา
115 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา
116 โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา
117 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ 0817622893
118 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ
119 โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน สัตหีบ
120 โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ 0-3823-7058
121 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน สัตหีบ
122 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ
123 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ
124 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ 038736520
125 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ
126 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ
127 โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ
128 โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ
129 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ (038)722228
130 โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ
131 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี สัตหีบ สัตหีบ
132 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
133 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ (038)305483
134 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ สัตหีบ 038435135
135 โรงเรียนวรนาถวิทยา สัตหีบ สัตหีบ
136 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
137 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ
138 โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ
139 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ สัตหีบ
140 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
141 โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
142 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ สัตหีบ
143 โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตต์ แสมสาร สัตหีบ
144 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ
145 โรงเรียนรังสิวัฒน์วิทยา ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง