ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

พันเอกวัชรพันธุ์ อมราพิทักษ์
ผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/09/2015
ปรับปรุง 01/07/2020
สถิติผู้เข้าชม 413296
Page Views 902961

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านนาวัง ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
2 โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ตะเคียนเตี้ย บางละมุง (038)241509
3 โรงเรียนโรงเรียนบ้านโรงหีบ ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038-170559
4 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต ตะเคียนเตี้ย บางละมุง 038-116010
5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ตะเคียนเตี้ย บางละมุง
6 โรงเรียนตันตรารักษ์ นาเกลือ บางละมุง
7 โรงเรียนบางละมุง นาเกลือ บางละมุง
8 โรงเรียน11มัธยมสาธิตพัทยา นาเกลือ บางละมุง
9 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา นาเกลือ บางละมุง
10 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา นาเกลือ บางละมุง
11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาเกลือ บางละมุง
12 โรงเรียนอนุบาลบุญพึ่ง นาเกลือ บางละมุง
13 โรงเรียนมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
14 โรงเรียนจุฬเทพ นาเกลือ บางละมุง 038-221051
15 โรงเรียนวุฒิโชค นาเกลือ บางละมุง
16 โรงเรียนอนุบาลกาญจนา นาเกลือ บางละมุง
17 โรงเรียนอนุบาลมารีวิทย์ นาเกลือ บางละมุง
18 โรงเรียนอักษรศึกษา นาเกลือ บางละมุง
19 โรงเรียนอนุบาลบางละมุง บางละมุง บางละมุง 0-3824-0870
20 โรงเรียนศรีสุวิช บางละมุง บางละมุง
21 โรงเรียนบ้านบางละมุง บางละมุง บางละมุง
22 โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
23 โรงเรียนทนาพรวิทยา บางละมุง บางละมุง
24 โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม บางละมุง บางละมุง 0 3823 6610
25 โรงเรียนบ้านทุ่งกราด บางละมุง บางละมุง 038241493
26 โรงเรียนบ้านทุ่งกลม หนองปรือ บางละมุง
27 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ หนองปรือ บางละมุง 038-429913
28 โรงเรียนพระประสงค์ หนองปรือ บางละมุง
29 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ หนองปรือ บางละมุง 038412118
30 โรงเรียนบ้านรถไฟ หนองปรือ บางละมุง 038-412281
31 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน หนองปรือ บางละมุง
32 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา หนองปรือ บางละมุง
33 โรงเรียนอักษรพัทยา หนองปรือ บางละมุง
34 โรงเรียนวัดสุทธาวาส หนองปรือ บางละมุง
35 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์ หนองปรือ บางละมุง
36 โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง หนองปรือ บางละมุง
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ หนองปรือ บางละมุง
38 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ หนองปลาไหล บางละมุง 038702388
39 โรงเรียนบ้านสันติคาม หนองปลาไหล บางละมุง 0899317938
40 โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย หนองปลาไหล บางละมุง 038-119189
41 โรงเรียนผู้รู้ (ญสส.80) ห้วยใหญ่ บางละมุง
42 โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง ห้วยใหญ่ บางละมุง 038-343552
43 โรงเรียนบ้านทุ่งคา ห้วยใหญ่ บางละมุง 038-059465
44 โรงเรียนบ้านบึง ห้วยใหญ่ บางละมุง
45 โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน ห้วยใหญ่ บางละมุง (038)237664 /084-3540672
46 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ ห้วยใหญ่ บางละมุง
47 โรงเรียนบ้านหนองชากแง้ว ห้วยใหญ่ บางละมุง
48 โรงเรียนห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บางละมุง
49 โรงเรียนบ้านชากนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
50 โรงเรียนบ้านนอก ห้วยใหญ่ บางละมุง
51 โรงเรียนบ้านภูไทร เขาไม้แก้ว บางละมุง 038-197157
52 โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว เขาไม้แก้ว บางละมุง 0-3830-9222
53 โรงเรียนบ้านห้วยไข่เน่า เขาไม้แก้ว บางละมุง
54 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โป่ง บางละมุง
55 โรงเรียนวัดโป่ง โป่ง บางละมุง
56 โรงเรียนบ้านมาบประชัน โป่ง บางละมุง 0-3873-3459
57 โรงเรียนบุญจิตวิทยา ศรีราชา
58 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง ทุ่งสุขลา ศรีราชา 038494702
59 โรงเรียนอนุบาลบุญญโชติ ทุ่งสุขลา ศรีราชา
60 โรงเรียนบ้านชากยายจีน ทุ่งสุขลา ศรีราชา
61 โรงเรียนวัดบ้านนา ทุ่งสุขลา ศรีราชา
62 โรงเรียนวัดมโนรม ทุ่งสุขลา ศรีราชา 038-494152
63 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม ทุ่งสุขลา ศรีราชา (038)351450
64 โรงเรียนรัตนชัยศึกษา บางพระ ศรีราชา
65 โรงเรียนบรรณพันธ์ศึกษา บางพระ ศรีราชา 038-341026
66 โรงเรียนบ้านห้วยกรุ บางพระ ศรีราชา 038-298018
67 โรงเรียนสุขธรรมนิยมวิทยา บางพระ ศรีราชา
68 โรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุข บางพระ ศรีราชา
69 โรงเรียนวัดตโปทาราม บางพระ ศรีราชา 087-617-9338
70 โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม(ประสานราษฎร์วิทยา) บางพระ ศรีราชา
71 โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ (ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์) ศรีราชา บางพระ ศรีราชา 038-341-466
72 โรงเรียนบ้านทางตรง บางพระ ศรีราชา 038-190041
73 โรงเรียนวัดเขาฉลาก บางพระ ศรีราชา
74 โรงเรียนระพีวิทยา บางพระ ศรีราชา
75 โรงเรียนอนุบาลบางพระ บางพระ ศรีราชา
76 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บึง ศรีราชา
77 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ บึง ศรีราชา 038480755
78 โรงเรียนเฉลิมชัยศึกษา บึง ศรีราชา
79 โรงเรียนอนุบาลบ้านรักลูก บึง ศรีราชา 038-482507
80 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ บึง ศรีราชา
81 โรงเรียนวัดอัมพวัน บึง ศรีราชา
82 โรงเรียนบ้านบึง(ศรีราชา) บึง ศรีราชา (038)480727
83 โรงเรียนวัดหนองคล้า บึง ศรีราชา 0 -3818-2099
84 โรงเรียนบ้านวังค้อ บึง ศรีราชา
85 โรงเรียนบ้านเขาหิน บ่อวิน ศรีราชา 038345273
86 โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน บ่อวิน ศรีราชา (038) 345227
87 โรงเรียนปัญญานฤมิต บ่อวิน ศรีราชา 038-337511
88 โรงเรียนบ้านบ่อวิน (ลิขิตราษฎร์บำรุง) บ่อวิน ศรีราชา 038345226 /082-9887375
89 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี บ่อวิน ศรีราชา
90 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา 0-3831-1133
91 โรงเรียนอนุบาลวรางค์ลักษณ์ ศรีราชา ศรีราชา
92 โรงเรียนศรีราชา ศรีราชา ศรีราชา
93 โรงเรียนดวงมณี ศรีราชา ศรีราชา
94 โรงเรียนวรางค์ลักษณ์เนอร์สเซอรี่ ศรีราชา ศรีราชา
95 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา ศรีราชา
96 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม สุรศักดิ์ ศรีราชา
97 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สุรศักดิ์ ศรีราชา 038312161
98 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ สุรศักดิ์ ศรีราชา
99 โรงเรียนวัดพระประทานพร สุรศักดิ์ ศรีราชา
100 โรงเรียนวัดวังหิน สุรศักดิ์ ศรีราชา
101 โรงเรียนมัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ สุรศักดิ์ ศรีราชา
102 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สุรศักดิ์ ศรีราชา
103 โรงเรียนวัดนาพร้าว สุรศักดิ์ ศรีราชา
104 โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม สุรศักดิ์ ศรีราชา 038-313903
105 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ หนองขาม ศรีราชา
106 โรงเรียนบ้านเนินตอง หนองขาม ศรีราชา
107 โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) หนองขาม ศรีราชา
108 โรงเรียนบ้านเขาดิน หนองขาม ศรีราชา
109 โรงเรียนอนุบาลนิสารัตน์ หนองขาม ศรีราชา
110 โรงเรียนบ้านโค้งดารา หนองขาม ศรีราชา
111 โรงเรียนบ้านเขาตะแบก หนองขาม ศรีราชา 08-9165-3043
112 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง เขาคันทรง ศรีราชา 0-3829-0060
113 โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก เขาคันทรง ศรีราชา
114 โรงเรียนบ้านหุบบอน เขาคันทรง ศรีราชา
115 โรงเรียนบ้านระเวิง เขาคันทรง ศรีราชา
116 โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ เขาคันทรง ศรีราชา 0645950376
117 โรงเรียนบ้านหินวง นาจอมเทียน สัตหีบ
118 โรงเรียนบ้านอำเภอ นาจอมเทียน สัตหีบ 0-3823-7058
119 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ
120 โรงเรียนวัดนาจอมเทียน นาจอมเทียน สัตหีบ
121 โรงเรียนวัดหนองจับเต่า นาจอมเทียน สัตหีบ
122 โรงเรียนณัฏฐเวศม์ นาจอมเทียน สัตหีบ 0817622893
123 โรงเรียนราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา นาจอมเทียน สัตหีบ
124 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์ บางเสร่ สัตหีบ
125 โรงเรียนจุฬเทพบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ 038736520
126 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ บางเสร่ สัตหีบ
127 โรงเรียนเกล็ดแก้ว บางเสร่ สัตหีบ
128 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี พลูตาหลวง สัตหีบ (038)722228
129 โรงเรียนบ้านกม.ห้า พลูตาหลวง สัตหีบ
130 โรงเรียนบ้านขลอด พลูตาหลวง สัตหีบ
131 โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ สัตหีบ สัตหีบ
132 โรงเรียนวรนาถวิทยา สัตหีบ สัตหีบ
133 โรงเรียนสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
134 โรงเรียนสิงห์สมุทร สัตหีบ สัตหีบ
135 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
136 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สัตหีบ สัตหีบ
137 โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สัตหีบ สัตหีบ 038435135
138 โรงเรียนบำรุงศิษย์ศึกษา สัตหีบ สัตหีบ
139 โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
140 โรงเรียนอนุบาลศรีมณี สัตหีบ สัตหีบ
141 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ สัตหีบ สัตหีบ
142 โรงเรียนจุกเสม็ด สัตหีบ สัตหีบ (038)305483
143 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร แสมสาร สัตหีบ
144 โรงเรียนอนุบาลร่วมจิตต์ แสมสาร สัตหีบ
145 โรงเรียนรังสิวัฒน์วิทยา ท่าเทววงษ์ เกาะสีชัง