ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งวันหยุด (อ่าน 25) 30 พ.ค. 66
หนังสือรับรองการประเมินตนเองภายนอก (อ่าน 109) 05 เม.ย. 66
ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 13) 23 มี.ค. 66
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ (อ่าน 330) 04 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี (อ่าน 331) 03 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์ที่จอดรถในการรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 390) 25 ต.ค. 65
ปฏิทินงานทะเบียนปีการศึกษา2566 (อ่าน 993) 26 ก.ย. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 47) 30 ส.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 38) 30 ส.ค. 65
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ ห้าม "สถานศึกษา-ส่วนราชการ" หรือหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวง นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ใช้ “กัญชา-กัญชง” รวมถึงห้ามจำหน่ายด้วย (อ่าน 50) 06 ก.ค. 65
มาตราการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 (อ่าน 1261) 29 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เรื่องการจอดรถ รับ-ส่งนักเรียน (อ่าน 2712) 13 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรติดต่อธุรการ (อ่าน 3087) 23 ก.ค. 63
การดาวน์โหลดแอป NEXT SCHOOL (อ่าน 4336) 26 พ.ค. 63
คำแนะนำป้องกันโรคไวรัส โคโรน่า (อ่าน 1221) 02 มี.ค. 63