ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน
โรงเรียนปัญญานฤมิต